Điều khoản sử dụng

 

  1. Mô tả Dịch vụ: Shopee68.com là website cung cấp dịch vụ liên quan đến các sàn thương mại điện tử như shopee,lazada,ticktok

  2. Quyền sở hữu: Nghiêm cấm sao chép nội dung website để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào

  3. Nguyên tắc sử dụng: Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ để phạm pháp hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

  4. Chấm dứt hợp đồng: Nếu vi phạm các điều kiện chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng,chẳng hạn như vi phạm quy tắc sử dụng hoặc yêu cầu của cơ quan pháp luật.

  5. Bảo mật và Quyền riêng tư: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

  6. Trách nhiệm và Miễn trừ trách nhiệm: Mọi cá nhân tổ chức có trách nhiệm bảo mật dữ liệu,chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mất mát do khách hàng

  7. Thay đổi điều khoản: Nếu có cập nhật mới, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng qua thư, hoặc thông báo ở trên trang chủ

  8. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp: Chúng tôi sẽ không giải quyết tranh chấp giữa các khách hàng

  9. Hiệu lực và Chấm dứt:  Những điều khoản trên có giá trị từ ngày 01/09/2023 đến khi có thay đổi mới nhất